aap Implantate AG

Strasse
Lorenzweg 5
Adresse
D- 12099 Berlin
Bundesland
Berlin
WKN
506660
Telefon
030 - 75019 - 134
Fax
030 - 75019 - 290
Email
ir@aap.de
Homepage
http://www.aap.de

2020

ordentliche Hauptversammlung am 07.08.2020 in Virtuell um 09:00 Uhr


2019

ordentliche Hauptversammlung am 21.06.2019 in Berlin um 09:00 Uhr


2018

ordentliche Hauptversammlung am 22.06.2018 in Berlin um 09:00 Uhr


2017

ordentliche Hauptversammlung am 16.06.2017 in Berlin um 09:00 Uhr


2016

ordentliche Hauptversammlung am 17.06.2016 in Berlin um 09:00 Uhr


2015

ordentliche Hauptversammlung am 12.06.2015 in Berlin um 09:00 Uhr


2014

ordentliche Hauptversammlung am 13.06.2014 in Berlin um 09:00 Uhr


2013

ordentliche Hauptversammlung am 14.06.2013 in Berlin um 09:00 Uhr


2012

ordentliche Hauptversammlung am 06.07.2012 in Berlin um 11:00 Uhr


2011

ordentliche Hauptversammlung am 08.07.2011 in Berlin um 11:00 Uhr


2010

ordentliche Hauptversammlung am 16.07.2010 in Berlin um 11:00 Uhr


2009

ordentliche Hauptversammlung am 07.08.2009 in Berlin um 11.00 Uhr


2008

ordentliche Hauptversammlung am 29.09.2008 in Berlin um 11:00 Uhr


2007

ordentliche Hauptversammlung am 27.08.2007 in Berlin um 11:00 Uhr

außerordentliche Hauptversammlung am 15.02.2007 in Berlin um 10:00 Uhr


2006

ordentliche Hauptversammlung am 30.06.2006 in Berlin um 10:00 Uhr


2005

ordentliche Hauptversammlung am 10.06.2005 in Berlin um 10:00 Uhr


2004

ordentliche Hauptversammlung am 19.07.2004 in Berlin


2003

ordentliche Hauptversammlung am 24.06.2003 in Berlin um 10:00 Uhr


2002

ordentliche Hauptversammlung am 14.06.2002 in Berlin um 10:00 Uhr


2001

ordentliche Hauptversammlung am 29.05.2001 in Berlin um 10:00 Uhr


2000

ordentliche Hauptversammlung am 30.06.2000 in Berlin um 10.00 Uhr