CPU Softwarehouse AG

Straße
August-Wessels-Str. 27
Adresse
D- 86156 Augsburg
Bundesland
Bayern
WKN
A0WMPN
Telefon
0821 - 4602 - 0
Fax
0821 - 4602 - 179
Email
cpu-ag@cpu-ag.com
Homepage
http://www.cpu-ag.com

2022

ordentliche Hauptversammlung am 28.06.2022 in Virtuell um 11:00 Uhr


2021

ordentliche Hauptversammlung am 05.07.2021 in Virtuell um 11:00 Uhr


2020

ordentliche Hauptversammlung am 06.07.2020 in Virtuell um 11:00 Uhr


2019

ordentliche Hauptversammlung am 15.07.2019 in Augsburg um 11:00 Uhr


2018

ordentliche Hauptversammlung am 02.07.2018 in Augsburg um 11:00 Uhr


2017

ordentliche Hauptversammlung am 03.07.2017 in Augsburg um 11:00 Uhr


2016

ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2016 in Augsburg um 11:00 Uhr


2015

ordentliche Hauptversammlung am 22.06.2015 in Augsburg um 11:00 Uhr


2014

ordentliche Hauptversammlung am 21.07.2014 in Augsburg um 11:00 Uhr


2013

ordentliche Hauptversammlung am 10.06.2013 in Augsburg um 11:00 Uhr


2012

ordentliche Hauptversammlung am 31.08.2012 in Augsburg um 11:00 Uhr


2011

ordentliche Hauptversammlung am 06.06.2011 in Augsburg um 11:00 Uhr


2010

ordentliche Hauptversammlung am 14.06.2010 in Augsburg um 11:00Uhr


2009

ordentliche Hauptversammlung am 15.06.2009 in Augsburg um 11:00 Uhr


2008

ordentliche Hauptversammlung am 09.06.2008 in Augsburg um 10:00 Uhr


2007

ordentliche Hauptversammlung am 03.07.2007 in Augsburg um 11:00 Uhr


2006

ordentliche Hauptversammlung am 22.08.2006 in Augsburg um 11:00 Uhr


2005

ordentliche Hauptversammlung am 23.08.2005 in Augsburg um 10:00 Uhr


2004

ordentliche Hauptversammlung am 18.08.2004 in Augsburg um 11:00 Uhr


2003

ordentliche Hauptversammlung am 20.08.2003 in Augsburg um 11:00 Uhr


2002

ordentliche Hauptversammlung am 13.06.2002 in Augsburg um 11:00 Uhr


2001

ordentliche Hauptversammlung am 19.06.2001 in Augsburg um 11:00


2000

außerordentliche Hauptversammlung am 22.08.2000 in Augsburg um 11:00 Uhr