Euwax AG

Straße
Börsenstrasse 4
Adresse
D- 70174 Stuttgart
Bundesland
Baden-Württemberg
WKN
566010
Telefon
0711 - 222985 - 376
Fax
0711 - 222985 - 363
Email
investor.relations@euwax-ag.de
Homepage
http://www.euwax-ag.de

2021

ordentliche Hauptversammlung am 17.06.2021 in Virtuell um 13:00 Uhr


2020

ordentliche Hauptversammlung am 28.05.2020 in Virtuell um 13:00 Uhr


2019

ordentliche Hauptversammlung am 06.06.2019 in Stuttgart um 13:00 Uhr


2018

ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2018 in Stuttgart um 11:00 Uhr


2017

ordentliche Hauptversammlung am 22.05.2017 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2016

ordentliche Hauptversammlung am 22.06.2016 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2015

ordentliche Hauptversammlung am 01.07.2015 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2014

ordentliche Hauptversammlung am 01.07.2014 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2013

ordentliche Hauptversammlung am 20.06.2013 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2012

ordentliche Hauptversammlung am 03.07.2012 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2011

ordentliche Hauptversammlung am 05.07.2011 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2010

ordentliche Hauptversammlung am 02.07.2010 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2009

ordentliche Hauptversammlung am 08.07.2009 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2008

ordentliche Hauptversammlung am 26.06.2008 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2007

ordentliche Hauptversammlung am 29.06.2007 in Stuttgart um 10:00 Uhr


2006

ordentliche Hauptversammlung am 14.07.2006 in Stuttgart um 14:00 Uhr


2005

ordentliche Hauptversammlung am 30.06.2005 in Stuttgart um 14.00 Uhr


2004

ordentliche Hauptversammlung am 16.07.2004 in Stuttgart um 14:00 Uhr


2003

ordentliche Hauptversammlung am 18.07.2003 in Stuttgart um 14.00 Uhr


2002

ordentliche Hauptversammlung am 05.06.2002 in Stuttgart um 14:00 Uhr


2001

ordentliche Hauptversammlung am 21.05.2001 in Stuttgart um 17:00 Uhr