IVU Traffic Technologies AG

Strasse
Bundesallee 88
Adresse
D- 12161 Berlin
Bundesland
Berlin
WKN
744850
Telefon
030 - 85906 - 0
Fax
030 - 859 06 - 111
Email
ir@ivu.de
Homepage
http://www.ivu.de

2020

ordentliche Hauptversammlung am 28.05.2020 in Virtuell um 11:00 Uhr


2019

ordentliche Hauptversammlung am 29.05.2019 in Berlin um 11:00 Uhr


2018

ordentliche Hauptversammlung am 30.05.2018 in Berlin um 11:00 Uhr


2017

ordentliche Hauptversammlung am 31.05.2017 in Berlin um 11:00 Uhr


2016

ordentliche Hauptversammlung am 25.05.2016 in Berlin um 11:00 Uhr


2015

ordentliche Hauptversammlung am 03.06.2015 in Berlin um 11:00 Uhr


2014

ordentliche Hauptversammlung am 03.06.2014 in Berlin um 11:00 Uhr


2013

ordentliche Hauptversammlung am 04.06.2013 in Berlin um 11:00 Uhr


2012

ordentliche Hauptversammlung am 30.05.2012 in Berlin um 11:00 Uhr


2011

ordentliche Hauptversammlung am 25.05.2011 in Berlin um 11:00 Uhr


2010

ordentliche Hauptversammlung am 19.05.2010 in Berlin um 11:00 Uhr


2009

ordentliche Hauptversammlung am 27.05.2009 in Berlin um 11.00 Uhr


2008

ordentliche Hauptversammlung am 28.05.2008 in Berlin um 11:00 Uhr


2007

ordentliche Hauptversammlung am 16.05.2007 in Berlin um 11:00 Uhr


2006

ordentliche Hauptversammlung am 24.05.2006 in Berlin um 11:00 Uhr


2005

ordentliche Hauptversammlung am 15.06.2005 in Berlin um 11:00 Uhr


2004

ordentliche Hauptversammlung am 02.06.2004 in Berlin um 11:00 Uhr


2003

ordentliche Hauptversammlung am 05.06.2003 in Berlin um 11:00 Uhr


2002

ordentliche Hauptversammlung am 18.06.2002 in Berlin um 11:00 Uhr


2001

ordentliche Hauptversammlung am 06.06.2001 in Berlin um 11:00