Medinavi AG

Straße
Hausener Weg 29
Adresse
D- 60489 Frankfurt am Main
Bundesland
Hessen
WKN
A0Z23L
Telefon
0800 14330 17
Fax
 
Email
info@medinavi.de
Homepage
http://www.medinavi.de

Geschäftsbericht


2018

Jahresabschluss per 31.12.18

2017

Jahresabschluss per 31.12.17
Bericht des Aufsichtsrats per 31.12.17
Jahresabschluss Medikompass GmbH per 31.12.17

2016

Jahresabschluss per 31.12.16
Bericht des Aufsichtsrats per 31.12.16

2015

Jahresabschluss per 31.12.15
Bericht des Aufsichtsrats per 31.12.15

2014

Jahresabschluss der Medinavi AG per 31.12.14
Jahresabschluss der Medikompass GmbH per 31.12.14

2013

Jahresabschluss der Medikompass AG per 31.12.13
Jahresabschluss der Medinavi AG per 31.12.13

2012

Jahresabschluss Medikompass GmbH per 31.12.12
Jahresabschluss Medinavi AG per 31.12.12

2011

Jahresabschluss Medinavi AG per 31.12.11
Jahresabschluss Medikompass GmbH per 31.12.11

2010

Jahresabschluss Medikompass GmbH per 31.12.10
Jahresabschluss Medinavi AG per 31.12.10