HV-Beschlüsse


Teles AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.05.20

TeamViewer AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.05.20

New Work SE

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.05.20

sino AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 27.05.20

Hesse Newman Capital AG

HV-Beschluss zur außerordentlichen Hauptversammlung am 29.05.20

Morphosys AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 27.05.20

Beta Systems Software AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.05.20

H&R GmbH & Co. KGaA

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 29.05.20

NFON AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

Merck KGaA

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

Homag Group AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

IVU Traffic Technologies AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

Euwax AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

FCR Immobilien AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

Deutsche Pfandbriefbank AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

E.ON SE

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

Centrotec Sustainable AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

Dürr AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

Biofrontera AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20

ATOSS Software AG

HV-Beschluss zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.05.20